Dekarbonizacja przemysłu – co to za proces?

W tym miejscu uzyskasz szczegółowe wiadomości dotyczące dekarbonizacji przemysłu.

Wskutek rozwoju przemysłu pojawiło się nagłe zwiększenie popytu na energię nieodzowną do zasilania procesów produkcyjnych. Duże zużycie energii, jak również świadomość jej marnowania na licznych etapach produkcyjnych sprawia, że fabryki poszukują nowych rozwiązań, które zarówno zredukują wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do zminimalizowania negatywnego ich oddziaływania na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – droga do autonomii energetycznej firm produkcyjnych

Działanie, które ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej firm produkcyjnych poprzez implementowanie rozwiązań umożliwiających efektywniejsze wykorzystywanie źródeł energii, np. poprzez zwiększenie elektryfikacji czy ograniczenie użycia gazu i węgla, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za pomocą innowacyjnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła i energii elektrycznej, lub trigeneracja, podczas której poza energią i ciepłem w trakcie jednego procesu technologicznego uzyskiwane jest dodatkowo zimno.

W licznych dziedzinach przemysłu osiągalne jest również użycie energii z odzysku, innymi słowy “czystej energii”. To energia, która powstaje podczas procesów produkcyjnych i która zazwyczaj bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – bezsensownie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii i powtórne jej wykorzystanie przynosi z biegiem czasu poważne oszczędności, a jednocześnie skutkuje zredukowaniem śladu węglowego, za który odpowiada zakład produkcyjny.

Koszty przeznaczone na dekarbonizację przemysłu równoważą się po paru latach

W czasie ogólnej świadomości szkodliwego oddziaływania człowieka na środowisko i wiedzy, że złoża gazu i ropy za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem dla gospodarki, ponieważ jest gwarancją jej rozkwitu w przyszłych dekadach. Nakierowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odzyskanej i odnawialnej to najwłaściwsza droga do zapewnienia zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Rzecz jasna, implementacja takich procesów ciągnie za sobą duże koszty, jednak w finalnym rozrachunku profity jakie one dają, całkowicie je równoważą. Oszczędności związane ze zmniejszeniem się wydatków ponoszonych na zakup energii już po kilku latach są w stanie zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką inwestycję. Natomiast zredukowanie śladu węglowego produkcji i jej niepożądanego wpływu na otoczenie to już wartość bezcenna dla każdego człowieka.

Dane teleadresowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10