Kontener na odpady – niezbędny na placu budowy

Znajdź kontenery.

Kontenery na odpady mają bardzo ważną funkcję podczas wykonywania robót budowlanych – pozwalają na legalne zutylizowanie pozostałości po skuwaniu płytek, demontażu stolarki i pozostałych czynnościach. Jakie kontenery budowlane są dostępne na rynku? U kogo można je zamówić?

Kontener na odpady budowlane – postaw na wysoką jakość

Na rodzimym rynku wytwórstwem pojemnych i trwałych kontenerów budowlanych zajmuje się Ekombud Sp. z o.o. – w jej ofercie dostępne są między innymi kontenery na złom oraz kontenery na gruz. Te typy pojemników wykorzystują nie tylko firmy budowlane, ale też podmioty zajmujące się wynajmem kontenerów stalowych, przedsiębiorstwa usług komunalnych czy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOKi, które oprócz resztek powstających w gospodarstwach domowych, przyjmują również gruz ceglany i betonowy, złom oraz innego rodzaju odpadki poremontowe.

Kontenery wykorzystywane na budowach – rodzaje

W sprzedaży znajdziemy dużo wariantów pojemników na odpady. Są kontenery stalowe, pojemniki z plandeką, kontenery otwarte, z pokrywą, muldy symetryczne i asymetryczne oraz mnóstwo innych modeli. Wśród dostępnych na rynku kontenerów stosowanych w budownictwie najczęściej używane są modele rolkowe, hakowe, a także samowyładowcze. Kontener hakowy może znaleźć zastosowanie w zakładzie produkcyjnym albo na budowie. W zależności od potrzeb można wyposażyć się w kontener bądź otwarty. Na placach budowy często stosowane są też kontenery do przewozu surowców sypkich – w głównej mierze są to modele samowyładowcze, które można błyskawicznie opróżnić.

Dane teleadresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]