Zdrowa żywność z upraw ekologicznych – kupuj tę z certyfikatem

ekologiczne przetwory, żywność nieprzetworzona

Od prężnego rozwoju branży żywieniowej, który zaczął się w XX wieku, produkty konsumowane przez nas na co dzień zaczęto standardowo nasycać różnymi związkami przedłużającymi ich żywotność. Ale razem z rosnącą wiedzą nabywców odnośnie tego, co spożywają i jakie może to mieć oddziaływanie na ich samopoczucie, ostatnio coraz chętniej szukają oni wyrobów wykonanych z żywności nieprzetworzonej.

Ekologiczna żywność – rośliny uprawiane według wszelkich zasad rolnictwa ekologicznego

By jakiś produkt dostępny w Polsce mógł tytułować się „ekologicznym”, musi spełnić kilka przesłanek. Żywność ekologiczna i artykuły z niej wyprodukowane muszą uzyskać stosowne certyfikaty wydawane przez uprawnione do tego laboratoria. Nadrzędnym jednakże przymiotem spożywczych wyrobów eko jest to, iż wykorzystane do ich przygotowania warzywa oraz owoce kultywowano według wszelkich zasad rolnictwa ekologicznego. To oznacza, że rolnicy nie korzystali z chemicznych środków protekcji roślin ani nawozów mogących niekorzystnie wpływać nie tylko na samopoczucie ludzi, lecz które również są zagrożeniem dla środowiska. Niektóre wszak nawozy zanieczyszczają wody gruntowe czy wywołują zakwaszenie gleby, a opryski upraw syntetycznymi pestycydami często są przyczyną obumierania pożytecznych organizmów. Tymczasem w efekcie ekologicznej uprawy owoce i warzywa cechują się niższą zawartością metali ciężkich, azotynów i azotanów, a to oznacza, że mniej tych niepożądanych substancji przeniknie do ustroju ich konsumentów.

Zamawiasz ekologiczną żywność? Czytaj szczegółowo informacje na etykiecie

Przetwory ekologiczne są poddawane nieustannej kontroli na każdym etapie produkcji, w tym też w trakcie magazynowania i przewozu. Co istotne, gdy produkt spełnia warunki, jego wytwórca nie licząc rutynowych informacji między innymi o warunkach przechowywania, dacie trwałości, masie netto, miejscu pochodzenia składników oraz kaloryczności, musi też obowiązkowo wskazać numer identyfikacyjny organu kontrolnego niniejszy produkt i zamieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, czyli listek ułożony z białych gwiazdek. Poszukując żywności ekologicznej trzeba zatem czytać uważnie etykiety produktów, a zamawiając je online w sklepie producenta sprawdzić, czy umieścił on na stronie informację o uzyskanych certyfikatach.

Dane teleadresowe:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]