Flobo – robot do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Skieruj się na https://bit.ly/34eI4gi, aby otrzymać informacje o automatycznej windykacji.

Jest mnóstwo różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowane zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami mają zarówno właściciele firm, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Systematyczne przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty – o windykacji polubownej

Wierzyciel starć się dojść niespłaconych należności poprzez windykację. Chociaż termin ten prawie każdemu nie najlepiej się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w ramach którego rozpoczyna się wobec dłużnika szereg działań zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Czynności te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o konieczności wniesienia opłaty. Gdy ta metoda windykacji pozostanie bez odzewu, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i każdego miesiąca wypisuje podobną liczbę paragonów i faktur, prawdopodobieństwo, że jakaś część opłat nie zostanie przelana w określonym czasie bezsprzecznie się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury księgowania przelewów pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – wiadomości o terminie opłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek bankowy wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z Flobo może dodać swoje scenariusze działań wszczynanych wobec nieterminowych kontrahentów, definiując m.in. przerwy między wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, dalszymi krokami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 EUR oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, jeżeli wymienione powyżej działania będą nieskuteczne, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na nadzorowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie bywa także przyczyną znacznej poprawy terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]