Jakie znaczenie ma faktura proforma?

Tutaj znajdziesz odpowiedź na pytanie, czy faktura proforma jest wiążąca.

Każdy kto prowadzi przedsiębiorstwo, ale także i gros osób dokonujących zakupów w sieci, spotkał się przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie każdy natomiast wie, czym rzeczywiście jest ten dokument i co go odróżnia od normalnej faktury.

Czy faktura proforma jest wiążąca?

W języku łacińskim pro forma oznacza „dla przyzwoitości”, więc często spotykamy się z tłumaczeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, zatem nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów czy w ewidencji księgowej. Warto jednak zostawić ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna być traktowana wobec tego jako dokument handlowy, który rodzajem przedłożenia danej oferty. Nie stanowi potwierdzenia zrealizowania usługi ani kupna artykułów, a więc w myśl przepisów ustawy o VAT nie nie stanowi podłoża do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, bowiem mówi o usłudze lub sprzedaży, która jeszcze nie była zrealizowana, toteż warunki transakcji w niej opisane mogą wciąż podlegać negocjacjom.

Proforma nie zwalnia z obowiązku przekazania wiążącej faktury VAT

Faktura proforma wygląda oraz zawiera analogiczne elementy co faktura VAT, czyli:

  • dane stron (odbiorcy i wystawcy),
  • datę i miejsce,
  • nazwę usług czy też towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z określeniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto i brutto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana również słownie,
  • stawka i obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o wysokości uwzględnionych zniżek,
  • określenie prognozowanej daty realizacji usługi czy też doręczenia towaru,
  • wskazanie terminu zapłaty.

Żeby bez trudu można było odróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę trzeba oznakować dostrzegalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Powinno się również pamiętać, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku wydania klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wystawia się w przypadku, kiedy klient wpłaci już przedpłatę czy też zapłaci w całości za przedmiot transakcji.