Oferujesz usługi B2B? Sprawdź, gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

Potrzebujesz użyć generator not księgowych? Sprawdź flobo.io/generator-not/.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności z reguły zderzają się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w przypadku wystąpienia zwłoki we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo pozwala na wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 100 lub 70 euro.

Kiedy według przepisów prawa można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, lecz nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co najważniejsze, notę księgową można przesłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia spłaty, w dodatku bez konieczności wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zburzy budowanych często przez lata dobrych relacji partnerskich. Wszak przyczyną poślizgu w przelaniu opłaty mogą być krótkotrwałe kłopoty z wypłacalnością lub zwyczajne przeoczenie dłużnika, a nie jego zamierzony zabieg. Dlatego też, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Skorzystaj z darmowego generatora not księgowych na 40 euro

Kiedy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązujące prawo mówi o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za przelicznik średni kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za faktury.

Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, udostępnionego darmowo przez Flobo – polskie narzędzie do obsługi należności w firmach, które posiada również wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]