Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

Zobacz więcej szczegółów o metodzie kasowej na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Właściciele firm na ogół rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru czy usług. Niestety w tej sytuacji urząd skarbowy nie docieka czy na konto płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie wcześniej niż po przelaniu płatności od kontrahenta.

Z metody kasowej może skorzystać większość polskich właścicieli firm

Nie pojawienie się na koncie należności w terminie to nie rzadkość. Właściciele firm co rusz znajdują się w położeniu, gdy są zmuszeni co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za sprzedane produkty bądź wykonane usługi. Gdy to zdarza się cyklicznie, nawet znakomicie działające przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków w ustawowym terminie i ostatecznie dostać od fiskusa bolesną grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania opłaty od kontrahenta. Ze względu na wymieniony wyżej limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość naszych właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni pamiętać, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa również w drugą stronę. Tym samym jeśli sami mają problem z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą stosownej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie formularza VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obowiązkowe oznaczanie każdej wystawionej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi odradzają średnim firmom metodę kasową?

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania metodą kasową podatku VAT. Przeważnie przyczyną tego jest po prostu kwestia codziennego pilnowania otrzymywanych płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do stałego ich śledzenia, by nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wystawiają miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Natomiast już przy kilkudziesięciu fakturach monitoring wpłat pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich podmiotów najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje minimalizację ryzyka pomyłek przy księgowaniu oraz lepsze gospodarowanie czasem, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]