Hydroizolacja domu czy garażu jest ważna

Podczas budowy każdego obiektu, bez względu na to czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie projektowania należy zadbać o stosowne zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z czasem może przedostać się do niepoprawnie bądź w ogóle niezabezpieczonych murów osłabi ich wytrzymałość i potencjał izolacji cieplnej, a także spowodować rozwój chorobotwórczych pleśni oraz grzybów.

Które części budowli powinno się zabezpieczyć hydroizolacją?

Do najistotniejszych elementów, jakie powinno się zabezpieczyć przed wilgocią należą przede wszystkim fundamenty, piwnice, dachy, balkony i tarasy zielone, a zatem te części konstrukcji, które mają bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi lub wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona stosowną ekspertyzą i konsultacją z ekspertami, którzy podpowiedzą, jakie elementy wymagają zabezpieczenia przed wodą i jakiej techniki powinno się użyć w odniesieniu do konkretnych segmentów budynku. Przykładowo, na ścianie fundamentowej z betonu wykonuje się izolację przeciwwodną, pokrywając ją warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W trwałych ścianach z pustaka wypalanego, cegły czy dziurawki rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Natomiast tarasy hydroizoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, aby każda warstwa posiadała spadek zapobiegający gromadzeniu się wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją do kanału. Podobnie hydrolizuje się również balkony.

Hydroizolacja – komu ją powierzyć?

Ważne jest, żeby projektowanie hydroizolacji, zlecić doświadczonej ekipie, posiadającej długoletnie doświadczenie w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Generalni wykonawcy, deweloperzy i inwestorzy skorzystają na współpracy ze specjalistami w toku prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budynków w systemie „białej wanny”, jak również montażem węży iniekcyjnych, uszczelek pęczniejących, taśm PVC czy taśm dylatacyjnych. Z kolei na zlecenie zarządców ukończonych już budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi inwentaryzacją, uszczelnieniem i naprawą przecieków wody, reperacją balkonów i tarasów, uszczelnieniem podszybii windowych oraz wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.