Kto musi wykonać badania psychologiczne kierowców?

Badania psychologiczne kierowców Bielsko - usługi na miarę Twoich potrzeb.

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo konieczne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się takim testom. Są one wymagane dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Widać zatem, iż są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć jedynie wówczas, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne organa – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do groźnej kolizji.
Celem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być spowodowane na przykład przez brak koncentracji czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z użyciem odpowiedniej aparatury. Podczas badań bierze się pod uwagę wiek osoby badanej, bo badane zdolności zmniejszają się wraz z wiekiem, a więc konieczne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców zwykle przeprowadza się co pięć lat, lecz gdy mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad 65 lat, muszą wykonywać badania każdego roku.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]