Oferta tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – rodzaje przekładów

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o tłumaczenia rosyjski Kraków, uzyskasz na tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/.

Ostatnie lata to czas przypływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają między nimi Ukraińcy oraz Rosjanie. To sprawia, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się też ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są niezbędne do podjęcia nauki czy też zatrudnienia w naszym kraju.

Kiedy potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu bądź Rosji. Należą do nich między innymi certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, dowody osobiste oraz prawa jazdy, jak również akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. Tym samym, żeby wykonywać ten zawód, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]