Osiągnij swoje cele i aspiracje dzięki pracy z coachem kariery

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy doradcy zawodowego Kraków? Skieruj się na janklusak.pl.

Sektor zatrudnienia w XXI wieku jest niezwykle konkurencyjny i wymusza ciągłe dopasowywanie się do jego bieżących warunków. Stąd tak ważny jest nie tylko rozwój osobisty indywidualnego pracownikaprzedsiębiorstwa, lecz również sprawna organizacja pracy dużych grup osób zatrudnionych. W takich działaniach najlepiej wspomóc się wiedzą jakimi dysponuje coach.

Kto korzysta z usług coacha biznesu?

Wykwalifikowany coach psycholog pomaga poszerzyć zakres umiejętności danej osoby, otwiera ją na następujące zmiany oraz przyszłe wyzwania zawodowe. Sprawia to, że może ona znacznie skuteczniej nabywać nowe umiejętności, co przekłada się na lepsze efekty pracy, ale również kreuje ciekawsze perspektywy kariery. Coach koncentruje się na ambicjach oraz zamiarach klienta, więc sesje coachingowe zawsze mają charakter indywidualny, zorientowany na wykonanie ustalonych założeń. Kto zazwyczaj postanawia skorzystać z usług coacha kariery? To głównie menedżerowie oraz właściciele przedsiębiorstw, którzy chcą rozszerzyć swoje umiejętności w dziedzinie zarządzania i organizacji pracy.

Jak przebiega współpraca z doradcą zawodowym?

Fundamentem owocnej w pożądane wyniki współpracy z coachem biznesu, jest staranne poznanie klienta. Dlatego inicjujące spotkanie z coachem skupia się na dokładnym ustaleniu oczekiwań i ambicji klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, doświadczenia, najdotkliwszych niepowodzeń oraz największych sukcesów zawodowych. Pomaga to ustalić, czy najodpowiedniejszą metoda rozwoju będzie doradztwo czy może coaching, a także wybrać ilość i częstotliwość sesji niezbędnych do uzyskania zakładanych rezultatów. Pierwsza rozmowa nie musi odbywać się z coachem oko w oko – można umówić się na spotkanie przez komunikator albo telefonicznie. Po ukończeniu ustalonej liczby sesji coach przygotowuje podsumowanie. Wyszczególnia w nim, które zamierzenia zostały osiągnięte oraz czy konieczna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]