Próbujesz obliczyć koszt tłumaczenia? Sprawdź, co na niego wpływa

Tutaj otrzymasz szczegółowe informacje dotyczące cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Dzięki otwarciu się Polski na firmy z większości państw świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie polscy tłumacze sporządzają tysiące zwykłych i poświadczonych przekładów na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak i najrozmaitszych firm.

Mimo, że w sieci łatwo wyszperać darmowe narzędzia do translacji, długo jeszcze nie wyprą one z rynku profesjonalnych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko niezbędne, przykładowo gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób głowi się, jak z grubsza wyliczyć cenę tłumaczenia. Co wobec tego wpływa na cenę przekładu?

Okoliczności determinujące końcowy koszt tłumaczenia

Na to ile ostatecznie zapłacisz za przekład tekstu wpływ mają następujące czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest zwyczajowo o kilkadziesiąt procent tańszy niż translacja na język obcy.
2. Język, na który bądź z którego planujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (holenderski, niemiecki) albo romańskich (francuski, hiszpański) będzie zasadniczo tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. rosyjskiego, słoweńskiego, ukraińskiego) bądź wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego).
3. Czas wykonania przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “na już” powinniśmy szykować portfel na wyższe ceny.
4. Poziom trudności tłumaczenia albo poruszane w tekście tematy. Translacja opracowań medycznych, prac naukowych lub umów handlowych kosztuje więcej, bowiem tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla danej branży, lecz także stosowną wiedzę, żeby właściwie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić podczas translacji niedopuszczalnych pomyłek.

Tłumaczenie zwykłe a uwierzytelnione

Trzeba podkreślić, że tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak akt ślubu albo dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie potwierdza go stemplem z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie zaznacza czy tłumaczenie powstało z odpisu, kopii lub oryginału, a także przypisuje mu oddzielny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli najczęściej mają stały cennik za przekład popularnych świadectw i dokumentów tożsamości, natomiast w razie niezbędności zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]