Sprzątanie strychów – jak wywieźć dużą ilość odpadów?

Nie każdy śmieć powinien znaleźć się w typowym pojemniku na odpady. Przyczyny tych zakazów bywają rozmaite – czasem odpady mają za duże rozmiary, czasem jest to sprzeczne z obowiązującymi w naszym kraju przepisami. Co czynić z takimi kłopotliwymi śmieciami? Możemy przetransportować je do okolicznego PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W każdej gminie musi pracować co najmniej jeden PSZOK, jakkolwiek w dużych miejscowościach możemy czasem wybrać spośród kilku punktów. Na nieszczęście to rozwiązanie wygodne jest wyłącznie dla tych, którzy dysponują swoim samochodem i dużą ilością niezagospodarowanego czasu. Pozostali odpowiedzialnie zrobią, postanawiając o wypożyczeniu kontenera na odpady.

Sprzątanie strychów i renowacje – dlaczego trzeba zamówić kontener?

Niestandardowe odpady wytwarzane są w czasie różnorodnego rodzaju robót. Z reguły są to przebudowa nieruchomości oraz – idzie z reguły o spore ilości gruzu, ale też opakowań po artykułach budowlanych. Wynajęcie kontenera będzie też idealnym rozwiązaniem, jeśli zamierzamy sprzątać strych – wówczas zbierzemy do niego wszystkie zalegające od dawna niemodne meble, niedziałające urządzenia i sprzęty. Roboty budowlane czy opróżnianie strychów staną się znacznie mniej uciążliwe, jeśli z okna domu do kontenera podłączymy specjalny rękaw, dzięki któremu bez ryzyka przeniesiemy odpady bez konieczności męczącego schodzenia i wschodzenia po schodach.

Na czym polega usługa sprzątania strychów oraz kontenerowego wywozu śmieci?

Kontenerowy wywóz rozmaitych śmieci, ale również sprzątanie strychów i piwnic, to usługi oferowane między innymi przez firmę DPR. W ich ramach zapewnia się klientowi kontener o ustalonej kubaturze, który ten przez okres wskazany w umowie wypełnia niepotrzebnymi sprzętami bądź odpadami remontowymi. Kontener jest potem odbierany z miejsca prac, a nagromadzone śmieci transportowane są do punktu, w którym będą przetworzone zgodnie z obowiązującym prawem.